Innvollsorm hest

Ormebehandling hest


Resistens:

Ivomec og Eraquell - Tilnærmet 100 % resistens blant spolormen

Panacur - ingen virkning på små strongylider

Banminth - En del resistens hos små strongylider

Anbefalt behandlingsregime etter seminar med Vet. Carl Fredrik Ihler 6/5-15:


Spolorm (Behandle føll, åringer og 2-åringer. Eldre hester utvikler normalt resistens.)

Alle føll behandles med Panacur 5-6 uker etter at de slippes ut i luftegård/beite.

Åringene og 2-åringene behandles ved beiteslipp.

Gjenta behandling midt i beitesesongen ved mer enn 2 mnd beite.

Gjenta ved endt beitesesong for både føll og unghester.

Ved mild høst kan det være aktuelt å behandle på nytt nærmere jul.


Strongylider (ivermectin/moksidektin)

Behandle alle voksne hester og unghester (ikke føll) før beiteslipp.

Gjenta midt i beitesesongen ved beiting mer enn 2 mnd når avføringsprøve viser mer enn 200 EPG Behandle alle etter endt beitesesong (eventuelt kun de med høyt eggtall)


Bendelorm

Behandle ved beiteslutt (høst) hvis hesten har gått på gammelt beite (ikke pløyd opp siste 5 år). Behandle med Ivomec comp, Equimax, Equest (disse preparatene tar også hestebremslarver) eller dobbel dose Banminth.


Redusere bruken av ormemidler til et minimum:

  • behandle på rett tidspunkt og behandle målrettet og selektivt
  • beite-/luftegårdshygiene (drenerende underlag, fjerne avføring hver 14. dag, beiterotasjon, skiftbeiting med storfe/småfe)