Tjenester

Vi kan tilby:

 

 • poliklinikk
 • atferdskonsultasjon
 • fôrveiledning
 • id-merking
 • passutstedelse
 • indremedisinske utredninger
 • hud- og allergiutredninger
 • øyeundersøkelse
 • tannbehandling/tannrøntgen med digital fremkalling
 • laboratorium med undersøkelse av urin-, avførings-, hud- og blodprøver
 • kirurgi
 • gassnarkose
 • dagoppstalling av syke pasienter
 • røntgen med digital fremkalling
 • ultralyd buk
 • akutthjelp
 • salg av fôr til hund og  katt, kan skaffe fôr til kanin og gnagere. 
 • salg av pleieartikler
 • CT undersøkelse via Vet CT innlandet som vi er medeier i. 

Vi har et godt samarbeid med spesialistklinikk blant annet i Oslo og på Gjøvik. Vi henviser ved behov pasienter videre dersom vår kunnskap eller utstyr ikke strekker til, dette for å sikre dyr og eier optimal behandling.

Drektighetsrøntgen: