Flått

Flåttsesongen er i gang!

Når det milde vårværet kommer blir flåtten aktiv. Hunnen er avhengig av å suge blod av mennesker og dyr før den legger egg. Flåttene lever i kratt og tett vegetasjon. Skogflåtten reagerer på bevegelse, lukt og lys og setter seg på dyr/mennesker når de går forbi.

Flåtten kan overføre smittsomme infeksjonssykdommer som eksempelvis Borreliose og TBE (flåttoverført hjernebetennelse). Symptomer på sykdom overført av flått kan være uspesifikke og det ses redusert almenntilstand som nedsatt appetitt og tretthet. Man kan også se leddplager, feberperioder og forstørrede lymfeknuter. Diagnosen stilles på bakgrunn av symptomer og blodprøveanalyse.


For å unngå at hunden blir angrepet av flått finnes det flere preparater som kan benyttes. Blant disse preparatene kan dråpene Exspot som dryppes på huden og halsbåndet Scalibor nevnes. De midlene som benyttes mot flått hos hund kan IKKE benyttes på katt. På katt benyttes et middel som heter Frontline.


Hva gjør du hvis du oppdager flått på dyret ditt?

Dersom flåtten fjernes raskt, er risikoen for overføring av smittsomme sykdommer mindre. I de fleste tilfeller skjer smitteoverføring først etter at det har gått 24 timer. Det er derfor viktig å undersøke hundens pels og hud daglig i sommermånedene. Flåttene kan fjernes manuelt hvis man klarer å gripe flåttene med neglene helt nede ved huden og trekk den vekk fra huden. Unngå å klemme på kroppen til flåtten. Det gjør ingen ting om litt av munndelen til flåtten blir sittende igjen.På de fleste klinikker selges det flåttfjernere som kan brukes hvis man ikke ønsker å ta i flåtten med fingerne.


Etter at flåtten er fjernet, vaskes bittstedet med klorhexidine eller annet desinfiserende middel. Kontakt dyrlege dersom bittstedet utvikler seg og det blir utslett som brer seg rundt bittstedet eller du ser endringer i dyrets almenntilstand.


Linker til mer info:

www.flått.no

Faktaark fra veterinærinstituttet