Huggormbitt

Om vinteren ligger huggormen i dvale. Når huggormen våkner fra vinterdvalen er det gjerne kjølig og ormene kan være sløve. Da finnes de gjerne på steiner hvor de kan bli varme. Utover sommeren når det er varmt om dagen kryper de gjerne i skjul men er mere aktive om morgenen og kvelden. Huggormen er aktiv fra omkring april til september.


Huggormen biter hvis den blir trampet på eller hvis man kommer for nær. Huggormen er Norges eneste giftige slange. Rundt 30 % av huggormbittene er såkalte tørrbitt dvs at de ikke inneholder gift.


Hva skal jeg gjøre hvis hunden min blir bitt av huggorm?

Symptomer på bitt med gift kommer raskt og det ses smerte, hevelse og rødme rundt bittstedet. Hunden kan også utvikle sjokksymptomer og få oppkast eller kramper. Huggormbitt kan også gi senskader som gastrointestinale symptomer, leverskader og nyreskader. Hunder som blir bitt av huggorm skal holdes mest mulig i ro og helst bæres hvis mulig. Bittstedet skal holdes i fred. Blir hunden bitt skal dyrlege alltid kontaktes snarest mulig. Hvor alvorlig bittet er avhengig av størrelsen på hunden, hvor på hunden bittet er og mengden gift som er sprøytet inn.


De siste årene har det vært diskusjoner i veterinærmiljøet om bruk av huggormtabletter (Prednisolon) umiddelbart etter huggormbitt. Prednisolonen reduserer hevelsen rundt bittstedet og reduserer dermed smerten, og giften kan spres raskere. Prednisolon kan dermed gi en falsk trygghet for dyreieren da det vil masker enkelte symptomer. Å gi prednisolontablett kan være riktig i enkelte tilfeller hvor hunden f.eks blir bitt i hode/nese/hals regionen eller det f.eks det er en stor hund som ikke kan bæres som befinner seg langt unna dyrlege. Kortison er ingen motgift og dyrlege SKAL alltid kontaktes. Prednisolondosen er 0,5-1mg/kg.


Den viktigste behandlingen er i alle tilfeller intravenøs væskebehandling snarest mulig. Væskebehandlingen demper sjokkutviklingen og reduserer risikoen for senskader. Antiserum brukes til hunder som viser tegn på forgiftning og almennpåkjenning. Antibiotika gis ved mistanke om infeksjon. Hunden skal deretter holdes i ro i min 10 dager. Man bør også følge opp med blodprøvekontroller.