Valpesyke


Valpesyke er en akutt og svært smittsom virussykdom hos hunder og dyr i hundeslekten (hund, rev, ulv, ilder) Sykdommen forårsaket av et paramyxovirus og er forkortet CDV (Canine Distemper Virus). Den er en av de mest alvorlige virussykdommene hunder kan ha, og dødelighetsprosenten er høy. De som er mest utsatt er yngre valper, men hunder i alle aldre kan få sykdommen. Vaksine forebygger svært godt. Katter og mennesker kan ikke bli smittet eller syke av viruset.


Det er svært sjelden denne sykdommen blir påvist i Norge, men folk reiser mere og med transport av dyr mellom sør og nord kan det komme virus hit. Det har tidligere kommet smitte til våre skandinaviske naboland via import av gatehunder fra sør og øst i Europa. Nå er det første tilfellet av valpesyke påvist her i landet, og det i vårt fylke (Hedmark). For å sette dette i perspektiv er det over 40 år siden vi hadde utbrudd av valpesyke sist.


Få dager etter smitte får hunden høy feber uten å virke syk på andre måter. Etter et par dager med feber blir gjerne temperaturen normal igjen i noen dager eller uker. Så kan det komme ny temperaturstigning samtidig som hunden får øyebetennelse og blir snørrete. Hoste, diaré, oppkast, nedsatt apetitt, dehydrering og vekttap er også vanlige symptomer hos valpesyke hunder. Noen ganger begynner sykdommen med symptomer fra mage og tarm, og luftvegssymptomene kommer litt seinere. Bakterieinfeksjoner på toppen av dette kan oppstå.


Hunder kan også utvikle senskader, som muskelkramper, ukontrollerbare bevegelser, «rare» fryktreaksjoner og blindhet. Ofte kommer slike såkalte nervøse symptomer flere uker eller måneder etter at hunden har friskna til. Selv etter mildt sykdomsforløp kan det oppstå nevrologiske symptomer i etterkant. I mange tilfeller må hunden da avlives selv om den ble frisk av den akutte sykdommen.


Viruset smitter gjennom luften og via kontakt med den syke hundens kroppsvæsker. Smitten overføres for det meste til slimhinner i øyne og nese, enten ved direkte kroppskontakt eller via luftbårne, infiserte væskedråper. Diagnosen stilles ut fra de nevnte symptomene og er vanligvis en klinisk diagnose, men prøver vil ofte også bli tatt. Hundens alder og vaksinestatus kan være med på å lettere stille en diagnose. Ofte vil den endelige diagnosen først komme etter obduksjon.


Om du mistenker at hunden din er smittet med valpesyke, ring oss på forhånd. Det er viktig å unngå at den kommer i kontakt med andre hunder. Besøk hos oss må derfor planlegges litt, og du vil få time når det ikke er andre hunder her. Valpesykeviruset finnes det ikke medisiner mot, men evt tilleggsinfeksjoner kan behandles med antibiotika. Støtteterapi som væske- og smertebehandling kan også være aktuelt. Likevel er det slik at over halvparten av de som blir syke av valpesykevirus dør. Og de som klarer seg blir sjelden så friske at de får ett godt liv. Noen blir blinde, noen får epilepsi eller andre nevrologiske symptomer.


Heldigvis finnes det gode vaksiner som forebygger, og valpesyke er en av sykdommene vi vaksinerer mot i det årlige vaksineprogrammet. Om din hund kommer til årlig helsekontroll passer vi på at den får tilbud om de riktige og viktige vaksinene. Valpesykevaksinen gir svært god beskyttelse mot sykdommen om den blir gitt ved 3mnds alder, når hunden er ca ett år og deretter hvert 3. år hele hundens levetid. Endringer kan komme, men pr dd er dette gjeldende.


Husk å vaksinere hunden din og minn dine hundeeiervenner på det samme!


Veterinær Margunn Tvedten 16.01.14